daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slijep za boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slijep za boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slijep za boje daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slijep za boje daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slijep za boje
english
bulgarian
danish
dutch
finnish
french
german
hungarian
italian
japanese
norwegian
lithuanian
polish
romanian
russian
serbian
slovakian
spanish
swedish
turkish
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slijep za boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slijep za boje, menjanje boje daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slijep za boje daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slijep za boje, menjanje boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slijep za boje daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slijep za boje daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slijep za boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slijep za boje, menjanje boje
 
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slijep za boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slijep za boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slijep za boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slijep za boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slijep za boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slijep za boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slijep za boje
  Optički studio Monokl
  10000 Zagreb
  Maksimirska 115
  Tel:+385 1 2302060
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slijep za boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slijep za boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slijep za boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slijep za boje, menjanje boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slijep za boje, menjanje boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slijep za boje, menjanje boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slijep za boje, menjanje boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slijep za boje
© 2011
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slijep za boje
 
 
Pitanja koja se najčesće postavljaju
 


Odgovori:1. Koja je razlika između daltonizma i slijepila za boje?
Na retini ljudskog oka nalaze se tri tipa receptora za razlikovanje boja (za crvenu, zelenu i plavu boju). Na osnovu podražaja ovih receptora, mozak stvara slike u boji. Kod osoba s daltonizmom, sva tri receptora za boje funkcioniraju ali smanjenim intenzitetom. Kod slijepih na boje, redovno jedan od receptora ne funkcionira, ali se događa i izostanak rada dva, odnosno sva tri receptora.
Nazad


2. Zbog čega je daltonizam češći kod muškaraca?
Učestalost daltonizma kod muškaraca je 16 puta veća nego kod žena. Dok je 8% muškaraca daltonista, kod žena je to 0,5%. Daltonizam je nasljedan, a proizlazi iz oštećenja X kromosoma. Žena će biti daltonist ako su oba X kromosoma oštećena. Ako je samo jedan oštećen, ona je samo nosilac daltonizma. Kod muškaraca oštećen X kromosom uzrokuje nastanak daltonizma.
Nazad


3. Je li daltonizam izlječiv?
Daltonizam nije izlječiv, ali slično naočalama za korekciju vida, lećamaa za korekciju daltonizma moguće je postići znatno poboljšanje.
Nazad


4. Dolazi li do promjena tokom godina?
Tip i razina težine nasljednog daltonizma tokom života se ne mijenja. Smetnje, uzrokovane stečenim daltonizmom tokom života se mogu mijenjati. Dijabetes, glaukom ili staračko "žutilo" očne leće, vremenom mogu rezultirati promjene.
Nazad


5. U kojoj mjeri korekcija daltonizma utječe na kvalitetu života?
Uloga boja u našem životu je višestruka: boje utječu na raspoloženje, pružaju estetski ugođaj i prenose nam razne informacije. Na svakom koraku susrećemo informacije kodirane bojama. Za osobe s daltonizmom nije moguće obavljati djelatnosti na oko 150 radnih mjesta. Praktično, trpe na mnogim poljima života. Leće za korekciju pružaju mnogim osobama daltonistima mogućnost da se bolje snalaze u svijetu oko nas, punom boja.
Nazad

Bez korektivnih očala
Sa korektivnim očalima
Utječaj očala u cilju poboljšanja stanja.


6. Po čemu se razlikuju naši testovi od ostalih ispitivanja?
Većina testova služi da bi se otkrile osobe s daltonizmom, a ne za odabir odgovarajućih leća. Ovim testovima određuje se težina i tip daltonizma, a mjerenja odgovarajućim korektivnim lećama pomažu u izboru najadekvatnijih leća. Test je brz, objektivan i jednostavan.

daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slijep za boje, menjanje boje

Nazad


7. Da li je moguće primijeniti korekcioni sloj na leće sa dioptrijom?
Nakon dijagnosticiranja, sa lečima za korekciju treba izvršiti mjerenja, i na taj način je moguće pratiti poboljšanje. Koristeći leće, odabrane na ovaj način, pacijent će sam doći do zaključka, da li vidi svijet u više boja.
Nazad


8. Kako mogu znati da su leće doprinjele poboljšanju?

Nakon dijagnostikovanja, sa sočivima za korekciju treba izvršiti merenja, i na taj način je moguće pratiti poboljšanje. Koristeći sočiva, odabrana na ovaj način, pacijent će sam doći do zaključka, dali vidi svet u više boja.
Nazad

 
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slijep za boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slijep za boje, menjanje boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slijep za boje daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slijep za boje, menjanje boje
daltonizam, daltonisti, daltonizmom, korekcija daltonizma, slijep za boje